!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Långseleringen

Välkommen till Brf Långseleringen!

Radhusen på Långseleringen/Ramselegatan i Råcksta byggdes 1952-54. Husen, som ligger på en liten kulle, är av engelsk typ, ritade av arkitekt Adrian Langendal. Föreningen bildades 1987 och ombildning av fastigheterna skedde under 1996 och 1997. Området består av 71 bostadsrätter samt 3 hyresrätter.

Området är av Stadsmuseet klassat som ett område med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ("grön" klassning). Det innebär att det finns varsamhetskrav när det gäller yttre ändringar på fastigheten.


Långseleringen/Ramselegatan är med Stadsmuseets beskrivning en välbevarad och sammanhållen miljö med stora miljöskapande värden och med välgestaltade byggnader där den ursprungliga, genomtänkta och varierande färgsättningen och detaljrikedomen bidrar till områdets särprägel. Föreningen avser att bevara dessa värden i utvecklad form för framtiden så långt som möjligt. 

Målning: Barbro Ingvaldsson (under hösten har boken ”Stockholm på krita” släppts. Det är en bok med Barbros bilder från i går och i dag och text av Ove Sävermann).